Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška č.1-2015.pdf - o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění komunálních odpadů  

1.4.2015

 Obecně závazná vyhláška 2-15.pdf - zákaz provozování loterií a podobných her na území obce Kovalovice  30.12.2015 
Obecně závazná vyhláška č.3-2015.pdf - o stanovení systému shromažďování, sběru a třídění komunálních odpadů

1.1.2016

Zrušena

Obecně závazná vyhláška č.1-2016.pdf - o stanovení školského obvodu základní školy 5.6.2016
Obecně závazná vyhláška č.2-2016.pdf - o místním poplatku systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálního odpadu a poplatku za psa 

1.1.2017

Nahrazuje

ozv 3-2015

 Vyhláška o nočním klidu č.1-2017.pdf

2.9.2017

Nahrazuje ozv 3-2016 

   
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

Oznámení                                     Výpis z ustavujícího zasedání č.1- 2018.pdf

 

Archiv - Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhledat v textu

15. 10. Tereza

Zítra: Havel

Soutěžní družstvo SDH Kovalovice

http://sdhkovalovice.cz/

http://ms-kovalovice.webnode.cz/

www.centrum-ctyrlistek.cz

http://krizport.firebrno.cz/

www.tip-prace.cz

www.kudyznudy.cz

http://www.cityportals.cz/web/kovalovicecz

 

www.farnostpozorice.cz

Foto biotop.jpg

www.portal.gov.cz

"Psí školička BaF – místo, kde si vaši pejsci hrají, běhají s
kamarády, učí se trochu poslouchat, sportují na překážkách a
hlavně se spolu s vámi dobře pobaví. To vše v klidném čistém
prostředí oploceného sadu mimo městskou zástavbu a pod vedením
zkušených učitelů."

www.psiskolicka.cz

www.velehrad.eu

Návštěvnost stránek

333713