Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva - archiv

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška 02/2001 o závazných částech změny č.I. územního plánu sídelního útvaru KOVALOVICE, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/1999 ze dne 7.4.1999
21.07.2001
Obecně závazná vyhláška č.3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  01.01.2002
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/03
02.01.2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/03 o stanovení výše příspěvku rodičů zástupců na částečnou úhradu neinvestičných nákladů mateřské školy v Kovalovicích, školním roce 2003  12.03.2003
Obecně závazná vyhláška č. 1/04 o závazných částech změny č.II územního plánu sídelního útvaru KOVALOVICE, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/1999 ze dne 1.4.1999.  12.03.2004
01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č.3/04 o výši neinvestičních příspěvků od rodičů
01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č.4/04, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/04 obce Kovalovice o stanovení výše příspěvku rodičů nebo jinných zákonných zástupců na částečnou úhradu nein.nákladů v MŠ Kovalovice 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č.1/2005 - Požární řád obce 09.05.2005
Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Požární řád-novela
13.10.2005
Obecně závazná vyhláška č.3/2005 - o místních poplatcích 01.01.2006
Obecně závazná vyhláška č.1-2008 o místních poplatcích 01.01.2008
Požární řád obce.pdf
11.06.2008
Veřejná vyhláška č.2/08 o místních poplatcích.doc 01.01.2009
Obecně závazná vyhláška č.1-09 o pravidlech pro pohyb psů na veř.prostranství.doc 11.03.2009
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcíchč 2-09 16.12.2009.doc 01.01.2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku.doc

01.01.2011

Tržní řád.doc  23.11.2012
 Nařízení obce č.1-2013 - Tržní řád.doc

18.3.2013

Obecně závazná vyhláška č.1-2015.pdf - o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění komunálních odpadů  

1.4.2015

   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

 

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

žstvo SDH Kovalovice

http://sdhkovalovice.cz/

http://ms-kovalovice.webnode.cz/

www.centrum-ctyrlistek.cz

http://krizport.firebrno.cz/

www.tip-prace.cz

www.kudyznudy.cz

http://www.cityportals.cz/web/kovalovicecz

Apartman pod borovicí - Kovalovice.pdf - ubytování kousek od koupacího biotopu

 

www.farnostpozorice.cz

Foto biotop.jpg

www.portal.gov.cz

 

"Psí školička BaF – místo, kde si vaši pejsci hrají, běhají s
kamarády, učí se trochu poslouchat, sportují na překážkách a
hlavně se spolu s vámi dobře pobaví. To vše v klidném čistém
prostředí oploceného sadu mimo městskou zástavbu a pod vedením
zkušených učitelů."

www.psiskolicka.cz

www.velehrad.eu

Návštěvnost stránek

488809