Erb

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Kovalovice

Obec leží 16 km východně od Brna v dolině po obou stranách Kovalovického potoka. Farností patří pod Pozořice, v obci je od r. 2001 nová kaple sv. Petra a Pavla. Poprvé se připomínají r. 1131 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, od r. 1371 u hradu Vildenberka a od té doby mají společné osudy s okolními obcemi.

Název obce pochází od slova koval /kovář/. V dávných dobách tudy procházela stará cesta "slezská" a v obci byly kovárny, kovali tu koně.

Obec Kovalovice měla na pečeti v pečetním poli stojícího ptáka na větvi. Toto pečetní znamení je přeneseno do znaku v podobě racka. Přidány jsou podkova, jako mluvící znamení obce, a hlavní atributy patronů obce - klíč a meč.

Navrhované tinktury: modrá barva je spojována s bývalými rybníky a potokem, červená je připomínkou na dobu, kdy obec vyhořela (1852) a má od té doby své patrony.

Symboly - pták v přirozené podobě, ostatní symboly zlaté.

Popis navrhovaného obecního znaku: Modročerveně dělený štít, nahoře stříbrný racek s červenou zbrojí, dole přes sebe zkřížený klíč a meč provázené po stranách podkovou, vše zlaté.

Erb obce


Autorem návrhu je Pavel Vrba
heraldik