Dotace

IMG_3262.jpg 

 


Instalace FVE na budově obecního úřadu v Kovalovicích

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je instalace FVE na obecním úřadu v Kovalovicích s nově instalovaným výkonem OZE 6,75 kWp a novou kapacitou akumulace el. energie z OZE 6,2 kWh. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 4,94 t/rok, ke snížení spotřeby primární neobnovitelné energie o 14,95 MWh/rok a k výrobě el. energie z OZE 6,72 MWh/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 736 890 Kč
Příspěvek Modernizačního fondu: 323 140 Kč
Příspěvek žadatele: 413 750 Kč

Termín realizace projektu: 04/2023 – 05/2023

loga-kovalice.png


 

Sokolovna Kovalovice – střešní FVE

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je vybudování dvou samostatných střešních
FVE na budově Sokolovny v k. ú. Kovalovice a zavedení
opatření k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím
instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie
pro obec Kovalovice. Energie bude využívána ve sportovním
areálu včetně přilehlého areálu Biotopu a Sokolovny.

Celkové způsobilé výdaje: 1 040 076,74 Kč
Příspěvek Modernizačního fondu: 766 362,56 Kč
Příspěvek žadatele: 273 714,18 Kč

Termín realizace projektu: 06/2023

 

Projekt

„Multifunkční hřiště Kovalovice – dokončení“

 

byl spolufinancován v roce 2022 z prostředků Národní sportovní agentury

OBEC KOVALOVICE - ZKVALITNĚNÍ KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCE KOVALOVICE

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Slavkovské bojiště

EU_PRV.jpgleader.jpg

 

 

Protipovodňová opatření obce Kovalovice

CZ_RO_B_C.jpg

Protipovodňová opatření obce Kovalovice mají za cíl zlepšit preventivní protipovodňovou ochranu obce a varování jejích obyvatel. V navržené lokalitě – místní části „ Broďák“ na toku potoka bude umístěno čidlo pro měření hladiny potoka a vodočetná lať, které bude poskytovat informace o vodním stavu Kvalovického potoka do sídla Obecního úřadu Kovalovice. V sídle OÚ bude instalováno vysílací pracoviště lokálního výstražného varovného systému. Vysílací zařízení bude doplněno o modul napojení na zadávací pracoviště IZS. Součástí vysílacího zařízení bude také modul telefonního vstupu pro urgentní spuštění varovného hlášení pověřenou osobou. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin prvků ozvučení (bezdrátových hlásičů) rozmístěných na sloupech veřejného osvětlení po obci.

Součástí protipovodňových opatření obce Kovalovice je také zpracování digitálního povodňového plánu obce Kovalovice, který bude dostupný jak pro povodňovou komisi, tak pro všechny občany a další zainteresované subjekty.     

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014134    

 

 

Projekt

„Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice“

byl spolufinancován z prostředků  Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

MZP_logo_RGB_v2.jpg SFZP_H_CMYK.jpg

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

 

(Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz)

 

Výstavba rampy pro zásobování kulturních akcí ve víceúčelovém areálu Kovalovice

Byla spolufinancována za podpory Jihomoravského kraje.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB.jpg

 


NPŽP_Pamětní deska_Kovalovice_přírodní zarhada-2-page-001.jpgNPŽP_Pamětní deska_Kovalovice_přírodní zarhada-2-page-002.jpg

 

Obrázek1.jpg

 

Projekt „Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu č. p. 10 v obci Kovalovice“ byl realizován

za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 


 

I.etapa výstavby multifunkčního hřiště v areálu biotopu

 

byla spolufinancována za podpory Jihomoravského kraje

a firmy Českomoravský cement a.s.       

      OIP.jpg       OIP (1).jpg

 

 

3. 3. Kamil

Zítra: Stela

žstvo SDH Kovalovice

http://sdhkovalovice.cz/

http://ms-kovalovice.webnode.cz/

www.centrum-ctyrlistek.cz

http://krizport.firebrno.cz/

www.tip-prace.cz

www.kudyznudy.cz

http://www.cityportals.cz/web/kovalovicecz

Apartman pod borovicí - Kovalovice.pdf - ubytování kousek od koupacího biotopu

 

www.farnostpozorice.cz

Foto biotop.jpg

www.portal.gov.cz

 

"Psí školička BaF – místo, kde si vaši pejsci hrají, běhají s
kamarády, učí se trochu poslouchat, sportují na překážkách a
hlavně se spolu s vámi dobře pobaví. To vše v klidném čistém
prostředí oploceného sadu mimo městskou zástavbu a pod vedením
zkušených učitelů."

www.psiskolicka.cz

www.velehrad.eu

Návštěvnost stránek

481030