ROZPOČET

Schválený rozpočet Obce Kovalovice na rok 2021

Schválený rozpočet 2021.pdf

Schválený rozpočet Obce Kovalovice na rok 2020

Schválený rozpočet 2020.pdf

Schválený rozpočet Obce Kovalovice na rok 2019

Schválený rozpočet 2019.pdf


Schválený rozpočet obce Kovalovice na rok 2018

201801031129.pdf

Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 9.1.2018

 201801301248.pdf

Rozpočtové opatření č.2/2018 ze dne 4.4.2018 Rozpočtové opatření č.2-2018.pdf

 

             Schválený závěrečný účet Obce Kovalovice za rok 2016

        Záv.účet 2016.pdf

             Zpráva o výsl.hospodaření.pdf

           ZÚ Komentář.pdf

 

             Materiály k závěrce 2016

             Rozvaha 2016.pdf

             Výsledovka 2016-.pdf

             Výkaz příloha 2016.pdf

            Inventarizační zpráva 2016.pdf

Ostatní materiály: Zpráva o výsledku finanční kontroly, Přezkumu hospodaření a Inventarizace k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři  účetní obce.

 Rozpočtová opatření 2017

Rozpočtové opatření 3.xlsx 

Rozpočtové opatření č.2-2017 ze dne 2.6.2017.pdf

 Rozp.opatření ke zveřejnění.xlsx č. 1/2017 ze dne 4.4.2017

Zveřejněná rozpočtová opatření na www.kovalovice.cz, sekce Obecní úřad, rozpočet a k nahlédnutí v kanceláři účetní obce.

 

 

Rozpočet obce roku 2013

                                         Příjmy                                                                  Plán                        Skutečnost   
Daňové příjmy              6.309.800     5.936.706
Nedaňové příjmy         701.700        896.868
Financování           98.400        149.085 
Volby, Dotace          136.700          -
Celkem       7.246.600     6.982.659
                                            Výdaje                                                          Plán                  

            Skutečnost   

Skolství    400.000     435.228
Kanalizace splátky. komunální, nebezpečný a bioodpad 1.590.600  1.611.294
Dopravní obslužnost,chodníky, silnice 1.173.600  2.034.015
Rozvoj obce 1.208.700  1.104.091
Hasiči, knihovna, veřejná zeleň, biocentrum     306.500     402.956
Státní správa a samospráva, energie, popl, pojištění 1.650.000   1.621.903
Příspěvky na činnost a ostatní    485.900      212.546
Úvěr splátka    331.300      331.228
Celkem 7.246.600     7.753.261

Rozpočet roku 2012

                      Příjmy                                                                                  Plán                           Skutečnost   
Daňové příjmy 4.949.700 4.751.857
Nedaňové příjmy 1.024.700 1.013.103
Financování     510.000    571.441
Celkem 6.671.000 6.310.195
                           Výdaje                                                                                 Plán                       Skutečnost    
Školství   583.100    775.946
Kanalizace splátky,komunální,nebezpeč a bioodpad 1.746.600 1.767.491
Dopravní obslužnost, chodníky, silnice    974.200     702.066
Rozvoj obce    776.600      873.916
Hasiči, knihovna, veřejná zeleň, biocentrum    297.200      322.851
Státní správa a samospráva, energie, popl, pojištění 1.601.300 1.525.328
Příspěvky na činnost a ostatní     350.000      65.648
Úvěr splátka    342.000    341.874
Celkem 6.671.000 6.375.120

Rozpočet roku 2011

Příjmy             Plán                   Skutečnost         
Daňové příjmy 4.930.700 4.735.808 
Nedaňové příjmy 1.516.200 1.395.304
Financování    156.600 514.979 
Celkem          6.603.500  6.646.091
Výdaje           Plán                      Skutečnost        
Školství            543.500 536.293 
Kanalizace splátky, komunální a nebezp.odpad         2.364.000         1.826.758
Dopravní obslužnost, chodníky, silnice            640.600  616.187
Rozvoj obce            573.500  640.760
Hasiči, knihovna,veřejná zeleň, biocentrum            337.100  389.245
Státní správa a samospráva, energie, popl, pojištění         1.448.800         1.480.186
Příspěvky na činnost a ostatní             354.000 92.646 
Úvěr splátka             342.000 342.000 
Celkem          6.603.500  5.924.075

 Rozpočet roku 2010

Příjmy                                       Plán               

                                Skutečnost 

Daňové příjmy          5.003.100          4.369.282
Nedańové příjmy             872.600

             804.931

Dlouhodobé půjčky             265.000              265.000
Celkem          6.464.500           6.162.671
                                   Výdaje                                                                          Plán          

   Skutečnost       

Školství                580.200               574.797
Kanalizace, komunální odpad            2.205.600           1.901.278
Dopravní obslužnost, chodníky, silnice               193.300                 96.689
Rozvoj obce                668.400               902.067
Hasiči, knihovna, veřejná zeleň, biocentrum                294.500               276.568 
Státní správa a samospráva, energie, poplatky,pojiště             1.640.800            1.426.732
Příspěvky na činnost a ostatní                366.600               400.069
Úvěr splátka                515.100               250.100
Celkem             6.464.500           5.828.300

Rozpočet roku 2009

                                     Příjmy                                                     

          Plán       Skutečnost
Daňové příjmy     5.901.100

4.623.188

Nedaňové příjmy

    1.284.200

1.302.206

Celkem     7.185.300

5.925.394

                                    Výdaje                                                     

Plán

        Skutečnost
Školství         595.100

532.822

Kanalizace, splátka vodovodu, komunál.a nebez.odpad     2.284.900

2.445.833

Dopravní obslužnost, silnice, chodníky, obnova památek        153.100

114.775

Rozvoj obce        964.200

1.099.199

Hasiči, knihovna, veřejná zeleň, biocentrum        593.600

272.622

Státní správa a samospráva, energie, poplatky, pojištění     2.031.500

1.761.712

Příspěvky na činnost , ostatní         562.900

81.137

Celkem     7.185.300

6.308.100

Rozpočet roku 2008

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy

5.035.200

5.430.185

Nedańové příjmy

735.800

1.541.737

Celkem

5.771.000

6.971.922

Výdaje Plán Skutečnost
Školství 548.000

553.016

Kanalizace, splátka vodovodu, komunál. a nebezpečný odpad 1.690.000

1.676.937

Dopravní obslužnost, silnice, chodníky, obnova památek 141.800

119.663

Rozvoj obce 889.700

1.572.928

Hasiči, knihovna, veřejná zeleń, biocentrum 289.900

360.152

Státní správa a samospráva,energie, poplatky, pojištění 1.697.300

1.620.184

Příspěvky na činnost, ostatní 514.300

438.088

Celkem 5.771.000

6.340.968

Rozpočet roku 2007

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy                                                                                                   4.687.900              4.992.494                        
Nedańové příjmy    243.500

        531.329

Celkem  4.931.400      5.523.824
Výdaje Plán Skutečnost
Školství                                                                                                     474.100         442.431
Kanalizace, splátka vodovodu, komunál. a nebezp. odpad    1.534.700 1.562.042,50
Dopravní obslužnost, silnice, chodníky, obnova památek       145.200         104.254
Rozvoj obce       655.100   2.573.823
Hasiči, knihovna, veřejná zeleň, biocentrum       322.700      304.344,50
Státní správa a samospráva    1.541.000   1.561.487
Příspěvky na činnost, ostatní       258.600      234.786
Celkem    4.931.400  6.783.183

Rozpočet roku 2006

Příjmy Plán Skutečnost
Daňové příjmy                                                                                                   4.507.800           5.312.391                            
Nedańové příjmy     192.600 1.172.563
Zůstatek z roku 05     390.800                  0
Celkem  5.091.200 6.484.954
Výdaje Plán Skutečnost
Školství                                                                                                     456.300      463.537
Kanalizace, splátka vodovodu, komunál. a nebezp. odpad    1.680.100 1.626.489
Dopravní obslužnost, silnice, chodníky, obnova památek       131.200       95.378
Rozvoj obce    1.009.800 3.792.387
Hasiči, knihovna, veřejná zeleň, biocentrum       282.400     399.889,5
Státní správa a samospráva    1.332.800 1.315.706
Příspěvky na činnost, ostatní       198.600    181.933,5
Celkem    5.091.200 7.875.320

Rozpočet roku 2005

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 4.375.000 4.242.727
Nedaňové příjmy     188.900    202.326
Kapitálové příjmy           -  
Dotace       63.900     190.000
Financování           -  
Celkem 4.627.800 4.635.053

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství    385.100   416.778
- kultura    396.700   440.400
- místní hospodářství    409.200   667.136
- státní správa a samospráva 1.360.100 1.243.638
- ostatní 1.606.200 1.658.780
Rezerva    470.500   
Kapitálové výdaje           -  
Financování           -  
Celkem 4.627.800 4.426.732

Rozpočet roku 2004

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 3.616.700 3.796.916
Nedaňové příjmy    205.900     207.165
Kapitálové příjmy           -            -
Dotace    177.400 2.063.833
Financování      27.000            -
Celkem 4.127.000 6.067.919

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství    326.000 1.208.810
- kultura    513.600    945.615
- místní hospodářství    369.900    974.092
- státní správa a samospráva 1.425.600 1.581.808
- ostatní 1.115.100 1.323.114
Rezerva    376.800            -
Kapitálové výdaje    
Financování    
Celkem 4.127.000 6.033.439

21. 5. Monika

Zítra: Emil

žstvo SDH Kovalovice

http://sdhkovalovice.cz/

http://ms-kovalovice.webnode.cz/

www.centrum-ctyrlistek.cz

http://krizport.firebrno.cz/

www.tip-prace.cz

www.kudyznudy.cz

http://www.cityportals.cz/web/kovalovicecz

Apartman pod borovicí - Kovalovice.pdf - ubytování kousek od koupacího biotopu

 

www.farnostpozorice.cz

Foto biotop.jpg

www.portal.gov.cz

 

"Psí školička BaF – místo, kde si vaši pejsci hrají, běhají s
kamarády, učí se trochu poslouchat, sportují na překážkách a
hlavně se spolu s vámi dobře pobaví. To vše v klidném čistém
prostředí oploceného sadu mimo městskou zástavbu a pod vedením
zkušených učitelů."

www.psiskolicka.cz

www.velehrad.eu

Návštěvnost stránek

488813