Důležitá telefonní čísla

 • Tísňové volání: 112
 • Tísňové volání – hasiči: 150
 • Požární stanice Pozořice: 544 226 030 
 • Tísňové volání – policie: 158
 • Oddělení policie Šlapanice: 544 228 002
 • Tísňové volání – záchranná služba: 155
 • Obecní úřad Viničné Šumice: 544 250 877
 • Obecní úřad Pozořice: 544 226 046
 • Obecní úřad Sivice: 544 226 086
 • Obecní úřad Tvarožná: 544226101
 • Obecní úřad Hostěnice: 544250763
 • Městský úřad Šlapanice: 544 228 007-10
 • Krajský úřad Jihomoravského kraje: 541 651 111

Poruchy

 • Plyn, Centrální dispečink JMK: 1239
 • Voda, Pozořice, hlášení poruch nonstop: 602 586 483
 • Elektřina, oblast Brno: 840 111 222
 • Telefon: 13129