O obci


Obec Kovalovice se nachází cca 18 km východně od Brna. Leží na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu. Část katastrálního území tvoří hranici s okresem Vyškov. Součástí obce je lokalita Stará Pošta s šesti popisnými čísly, která leží 2 km. jižně od hlavní části obce.

Přírodní koupací biotop


Více informací v položce:
Přírodní koupací biotop

Víceúčelové hřiště


Více informací v položce:
Víceúčelové hřiště

První zpráva o obci je v památné nadační listině biskupa olomouckého - Jindřicha Zdíka z roku 1131. Uvádí se zde mezi jinými i 13 popluží (dvory s poli) z Kovalovic.

Okolní rybníky patřily hraběti Lvu z Klobouk. V listině z r.1210, jíž král Přemysl Otakar I potvdil založení kláštera zábrdovského a statky mu věnované se uvádějí též Kovalovice.

Virtuální prohlídka

Odkaz: http://prohlidka.kovalovice.cz
Virtuální prohlídka


 

 


Kovalovice z ptačí perspektivy

Video na: https://www.youtube.com/watch?v=IM1G8ogB5q0&t=2s