Cena vodného a stočného s DPH

 • Rok 2024: vodné  69,-     stočné: 73,-    celkem: 142,- Kč 
 • Rok 2023: vodné  69,-     stočné: 73,-    celkem: 142,- Kč
 • Rok 2022: vodné  58,-     stočné:  58,-    celkem: 116,- Kč
 • Rok 2021: vodné  56,-     stočné: 56,-     celkem: 112,- Kč 
 • Rok 2020: vodné  52,72, stočné: 52,49, celkem: 105,21 Kč
 • Rok 2019: vodné: 49,98, stočné: 50,32, celkem: 100,30 Kč
 • Rok 2018: vodné: 47,61, stočné: 47,96, celkem: 95,57 Kč
 • Rok 2015: vodné: 42,55, stočné: 46,41, celkem: 88,96 Kč
 • Rok 2014: vodné: 40,99, stočné: 46,41, celkem: 87,40 Kč
 • Rok 2013: vodné: 39,50, stočné: 44, celkem: 83,50 Kč
 • Rok 2011: vodné: 34,98, stočné: 37,90, celkem: 73 Kč