Svoz odpadů

 

Svoz komunálního odpodu probíhá každou středu v sudém týdnu.

Vývoz nádob na bioodpad rozmístěných po obci probíhá každé pondělí.

Vývoz nádob na plastový odpad ( stanoviště po obci) - každé úterý

Vývoz nádob na papír ( stanoviště po obci) - každou středu

Vývoz nádob na sklo ( stanoviště po obci) - na zavolání

 

Velkoobjemný a jiný odpad mohou občané Kovalovic odevzdávat zdarma do sběrného dvora ve Viničných Šumicích ( jen je potřeba předložit občanský průkaz).

Provozní doba: středa 14:00 - 18:00 hodin, sobota 8:00 - 12:00 hodin. Tel: 732 882 609