Dotace

Dovybavení knihovny Kovalovice

Dovybavení knihovny Kovalovice

Datum: 31. 12. 2023

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023
Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Loga Evropská komise, Evropská investiční banka, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky

Sokolovna Kovalovice – střešní FVE

Datum: 30. 6. 2023

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Loga Evropská komise, Evropská investiční banka, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky

Instalace FVE na budově obecního úřadu v Kovalovicích

Datum: 31. 5. 2023

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Národní sportovní agentura

Projekt „Multifunkční hřiště Kovalovice – dokončení“

Datum: 31. 12. 2022

byl spolufinancován v roce 2022 z prostředků Národní sportovní agentury

Logo Evropská unie

Obec Kovalovice – Zkvalitnění kulturního zařízení obce Kovalovice

Datum: 31. 12. 2022

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Slavkovské bojiště

Logo Evropská unie

Protipovodňová opatření obce Kovalovice

Datum: 31. 12. 2022

Protipovodňová opatření obce Kovalovice mají za cíl zlepšit preventivní protipovodňovou ochranu obce a varování jejích obyvatel.

Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt „Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice“

Datum: 31. 12. 2022

byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Logo Jihomoravský kraj

Výstavba rampy pro zásobování kulturních akcí ve víceúčelovém areálu Kovalovice

Datum: 30. 11. 2021

Byla spolufinancována za podpory Jihomoravského kraje.

Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Projekt „Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu č. p. 10 v obci Kovalovice“

Datum: 31. 10. 2021

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Českomoravský cement logo

I. etapa výstavby multifunkčního hřiště v areálu biotopu

Datum: 31. 10. 2021

byla spolufinancována za podpory Jihomoravského kraje a firmy Českomoravský cement a.s.