Protipovodňová opatření obce Kovalovice

Logo Evropská unie

Protipovodňová opatření obce Kovalovice mají za cíl zlepšit preventivní protipovodňovou ochranu obce a varování jejích obyvatel.

V navržené lokalitě – místní části „ Broďák“ na toku potoka bude umístěno čidlo pro měření hladiny potoka a vodočetná lať, které bude poskytovat informace o vodním stavu Kvalovického potoka do sídla Obecního úřadu Kovalovice. V sídle OÚ bude instalováno vysílací pracoviště lokálního výstražného varovného systému. Vysílací zařízení bude doplněno o modul napojení na zadávací pracoviště IZS. Součástí vysílacího zařízení bude také modul telefonního vstupu pro urgentní spuštění varovného hlášení pověřenou osobou. Vysílací zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin prvků ozvučení (bezdrátových hlásičů) rozmístěných na sloupech veřejného osvětlení po obci.

Součástí protipovodňových opatření obce Kovalovice je také zpracování digitálního povodňového plánu obce Kovalovice, který bude dostupný jak pro povodňovou komisi, tak pro všechny občany a další zainteresované subjekty.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014134