Projekt „Oprava hygienického zázemí MŠ Kovalovice“

Logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

(Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz).