Instalace FVE na budově obecního úřadu v Kovalovicích

Loga Evropská komise, Evropská investiční banka, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je instalace FVE na obecním úřadu v Kovalovicích s nově instalovaným výkonem OZE 6,75 kWp a novou kapacitou akumulace el. energie z OZE 6,2 kWh. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o 4,94 t/rok, ke snížení spotřeby primární neobnovitelné energie o 14,95 MWh/rok a k výrobě el. energie z OZE 6,72 MWh/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 736 890 Kč
Příspěvek Modernizačního fondu: 323 140 Kč
Příspěvek žadatele: 413 750 Kč

Termín realizace projektu: 04/2023 – 05/2023