Sokolovna Kovalovice – střešní FVE

Loga Evropská komise, Evropská investiční banka, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cílem projektu je vybudování dvou samostatných střešních
FVE na budově Sokolovny v k. ú. Kovalovice a zavedení
opatření k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím
instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie
pro obec Kovalovice. Energie bude využívána ve sportovním
areálu včetně přilehlého areálu Biotopu a Sokolovny.

Celkové způsobilé výdaje: 1 040 076,74 Kč
Příspěvek Modernizačního fondu: 766 362,56 Kč
Příspěvek žadatele: 273 714,18 Kč

Termín realizace projektu: 06/2023