Projekt „Multifunkční hřiště Kovalovice – dokončení“

Národní sportovní agentura

byl spolufinancován v roce 2022 z prostředků Národní sportovní agentury