Bonagro a.s. Blažovice

Obhospodařuje převážnou část pozemků v katastru obce