Podmínky pronájmu

Informace k pronájmu Kulturního zařízení obecního úřadu

 

Než provedete on-line rezervaci, přečtěte si důkladně podmínky pronájmu a ceny.
Kliknutím na on-line rezervaci vyjadřujete souhlas s provozním řádem.

Adresa zařízení:
Obecní úřad, Kovalovice 10, PSČ 664 06, p.Viničné Šumice.
Kontakt: starosta Milan Blahák, 731 587 493

Možnosti pronájmu:
Místnost „Peklo“                       – 1.000,-Kč
Místnost Přísálí + Peklo           – 1.500 Kč
Místnost Sál + Přísálí               -  2.000 Kč
Sál + Peklo + venkovní areál   -  3.000 Kč
Jen Peklo + venkovní areál      -  1.500 Kč

Pronájem místností přes restauraci je individuální, po dohodě všech stran.

V zimních měsících je možné k nájmu připočíst spotřebu el. energie a plynu.

  1. Místnosti se pronajímají jen ke kulturním a společenským akcím, poplatek je za 24 hod pronájmu. V případě pronájmu zařízení do 4 hodin je poplatek po vzájemné dohodě, min. částka však činí 500 Kč.
  1. V případě půjčení ubrusů se započítává cena 40 Kč/ ubrus nebo pronajímatel vrátí vypůjčené ubrusy vyprané.
  1. Nájemce je povinen uhradit veškeré škody, poškození inventáře, zapůjčeného materiálu (pokud k němu došlo během doby pronájmu).
  1. Poplatky za pronájem se nevztahují na schůze obce, kulturní a jiné akce pořádané Obcí Kovalovice, Mateřskou školou Kovalovice a místními spolky a sdružení s adresou v Kovalovicích.
  1. Veškeré podrobnosti týkající se zapůjčení inventáře a vstupu do prostor Kulturního zařízení obecního úřadu je nutné upřesnit na OÚ Kovalovice.
  1. Úklid po jednotlivých akcích v Kulturním zařízení si nájemce zajistí sám. Zapůjčené nádobí a prostory musí být vráceny čisté, zapůjčený majetek bez závad.
  1. Nájemce je povinen uvolnit a předat užívané prostory včetně zapůjčeného inventáře zpět nejpozději do 24hod. po ukončení akce.

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.